Jóga nám pomáhá na mnoha úrovních. Pomáhá nám jak na úrovni fyzické, ale i té duševní. Mnohdy jógu vnímáme pouze jako nástroj pro protáhnutí a posílení našeho těla. Opak je, ale pravdou. Jóga sahá dál a pomáhá nejen našemu tělu, ale i mysli a duši, a to prostřednictvím prožití přítomnosti.

PŘÍTOMNOST

Co je to přítomnost? Přítomnost je pouze pojem. Pojem, který definuje přítomný okamžik. Tedy okamžik, ve kterém se nacházíme právě tady a teď. Přítomnost je to nejjistější, co v životě máme, proto si zaslouží veškerou naši pozornost. Naučit se žít v přítomném okamžiku od nás odbourá veškeré deprese z minulosti a zároveň strachy z neznámé budoucnosti. Denně nám v hlavě proběhne desetitisíce myšlenek, proto je těžké udržet svou pozornost v přítomném okamžiku, tedy v tom, co se děje tady a teď. Jóga je jedním z nástrojů, která nám ukazuje, jak na to.

“Tajemství zdravého těla a mysli nespočívá v truchlení nad minulostí, ani ve strachu o budoucnost, ale ve vědomém a plném prožitku přítomnosti.” – Buddha

Sám Buddha o tom hovořil několik let před naším letopočtem. Abychom jsme se cítili plní síly a zdraví, je potřeba pečovat nejen o naše tělo, ale i o naši mysl a duši. Je potřeba udržovat náš celek v přítomném okamžiku, který ukrývá to pravé pochopení života. Jak nám pomůže jóga k prožití přítomného okamžiku? Jóga má mnoho úrovní vnímaní, ale každá úroveň má jedno společné a to vědomí. Jóga nás učí vědomého dechu, vědomého pohybu, ale i vědomého prožití života. Skrze vědomí nám pomáhá pochopit pravý smysl štěstí, který se ukrývá právě v přítomnosti.

VĚDOMÝ DECH

Ať už praktikujete doma, nebo ve studiích shodneme společně se na tom, že velká pozornost je věnována mimo naše tělo i našemu dechu. Dechová cvičení jsou jednou z technik, díky které dokážeme na pár sekund a možná i minut, uklidit proud myšlenek v hlavě. Při dechovém cvičení se soustředíme pouze na sebe a náš dech. Jinými slovy se soustředíme na to, co se děje tady a teď. Jen si vybavte ten pocit, kdy otevřete po pár sekundách vědomého dýchání oči. Najednou se na svět díváte úplně novýma očima. Ve výsledku dechové techniky pomáhají nejen k prožití přítomnosti, ale také zvyšují kapacitu plic, pročišťují tělo i dechové cesty a obecně pomáhají zlepšit samotnou kvalitu dechu.

VĚDOMÁ PRAXE

I v průběhu samotné praxe se neustále soustředíme na náš dech. Mimo dech věnujeme velkou pozornost i našemu pohybu. Pokud se dokážeme vědomou praxí oprostit od našich myšlenek a dokážeme vnímat jednotlivé přechody z ásany do ásany, nacházíme se tady a teď. Vědomá praxe jógy napomáhá opět k prožití přítomného okamžiku, ale také ke správnému provádění ásan. Pokud dostatečně vnímáme každý pohyb a prováděnou ásanu, uvědomujeme si, jak se cítíme, jaké svaly pracují a jaké nikoliv. Dokážeme více pochopit podstatu jógové praxe, ale i našeho samotného těla. Opět si vybavte, jak se cítíte, když ležíte po vědomé praxi v zasloužené šavásaně.

VĚDOMÝ ŽIVOT

Jóga nás dalšími technikami učí žít v přítomnosti, která se odrazí na vědomém prožití života. Přítomnosti nás učí skrze meditaci a pochopení koncentrace. Tedy momentu, který se právě odehrává a je nejdůležitějším momentem v našem životě. Jóga nám ukazuje i chování k sobě samým a našemu okolí. Vše s respektem a láskou. Pokud chováme lásku k jakékoliv další činnosti, která nás dokáže udržet v přítomném okamžiku, měli bychom se jí věnovat. Mohou to být procházky, psaní deníku, nebo čas strávený v přírodě. Jednoduše jakákoliv vaše milovaná aktivita, která vám dokáže zajistit klidnou mysl, vyrovnanou duši a zdravé tělo. To je výsledek života v přítomnosti.

 

Autorka: Tereza Loduhová