Energie jin – jang se dostala do povědomí mnohých z nás, a to minimálně velmi známým černobílým symbolem znázorňujícím danou dualitní energii. Co představuje energie jin a jang?

Koncept jin a jang vychází z Taoismu, smysluplné a krásné staročínské filosofie. Tento směr velmi zjednodušeně hovoří o splynutí člověka s přírodou. Síly jin a jang popisují celou podstatu vesmíru. Jedná se o dvě opačné, ale zároveň doplňující se energie, které jsou všudypřítomné. Svou přítomnost nachází v nás, ale i ve světě kolem nás. V událostech, životech, a to i v každé živé i neživé části vesmíru. Obě energie jsou vždy souběžné. Neexistuje jedna bez druhé, a to dokazuje jejich vzájemnou propojenost. Energie nemusejí být v rovnováze. Ve velké většině dochází k tomu, že se jedna síla vyskytuje ve větší míře než ta druhá. Nevylučuje se, že mohou nalézt i absolutní rovnováhu, ale to není jejich podstatou. Důležité je pochopit, že tyto energie bez sebe nemohou navzájem existovat.

„Vše v nás i kolem nás je protikladem, který je zároveň ve spojení, protože by bez sebe navzájem nemohli existovat.“

 V nás, ale i kolem nás proudí energie. Poletující energii si můžeme přirovnat k našim pocitům, které na energie kolem nás reagují. Vzpomeňte si, jak dokážete vnitřně reagovat na energii osoby ve vaší blízkosti. Jak dokážete procítit energii místnosti, do které vcházíte. Jak ve vás pracuje energie v rámci různých životních situací, které prožíváte. I my jsme energicky pohybující se bytosti tvořené životní energií, která v nás proudí.

Tyto životní i neživotní energie tvoří dvě složky jin a jang, které jsou protikladem, ale současně jsou propojeny, protože jin v sobě obsahuje jang, a naopak. Je to nekonečný cyklus střídajících se proměnných – den a noc, nahoře a dole, slunce a měsíc, léto a zima, radost a smutek a mnoho dalšího. Charakter člověka je také utvářen dvojí energií. Jang si můžeme představit jako aktivitu, udávání směru, rychlost, nebojácnost a mužskou sílu. Jin naopak vystihuje pasivitu, směr dovnitř, křehkost, pomalost, klid a ženskou energii. Mužská a ženská energie nemá nic dočinění s tím, zda jste muž nebo žena. I jako muž můžete být velice klidnou osobností a mít v sobě dostatek jinové energie. Naopak jako žena můžete být velmi aktivní, nebojácná a udávat směr života, ale to z vás nedělá muže, pouze vystihuje fakt, že v sobě máte dostatek jangové energie.

Zástupce energií jin a jang nalezneme i v jógové praxi. Každý z těchto elementů se nachází v jiném druhu jógy, a především částech těla.  

YIN ENERGIE 

Zástupce jin elementu nalezneme například v Yin józe a restorativní józe. Oba tyto druhy jógy se zaměřují především na zpomalení a klid. Uvnitř lidského těla pracují s pojivovými tkáněmi jako jsou facie, klouby a vazy. Z pohledu energie stimulují meridiány neboli kanálky, kterými proudí životní energie. Součástí jin i restorativní jógy jsou pomůcky, které pomáhají k nalezení rovnováhy, a zároveň stimulují a uvolňují tělo.

YANG ENERGIE 

Zástupcem jangové energie v jógové praxi je například Vinjása a Ashtanga jóga. V obou těchto stylech se především soustředíme na aktivitu a sílu. V průběhu ásanové praxe svou pozornost zaměřujeme na svalstvo a sílu v těle. Pracujeme souběžně s naším tělem a dechem v každém jednotlivém pohybu praxe. Nechybí zde dostatečná dynamika, která rozproudí energii a tzv. vnitřní oheň, Agni v našem těle.

Rovnováha jin – jang je prvním krokem k harmonii. Rovnováhou nemyslíme nalezení stejného množství energie jin a jang. Je tím myšleno nastavení harmonie, ve které se obě tyto energie navzájem doplňují a tvoří kýžený harmonický celek uvnitř nás, ale i kolem nás.

Autorka: Tereza Loduhová