Často slýcháváme, že jógová praxe je pouze pro flexibilní jedince. Osoby, které si dokáží při prvním pozdravu slunce lehce sáhnout na prsty u nohou, nebo udělají provaz při prvním rozložení podložky. Opak je, ale pravdou.

Jóga se nerovná flexibilitě. Jóga má daleko hlubší význam. Jóga podle Pataňdžaliho je zastavení změn mysli. V samotné definici nezazní flexibilita ani jednou, ona vlastně nezazní v žádné definici spojené s jógou. Mnohdy se lidé obávají vyzkoušet jógu, protože mají pocit, že je vhodná pouze pro osoby s flexibilním tělem. Internetový svět plný ohebných jogínek a jogínů absolutně změnil pravé vnímání slova jóga. Pokud bychom si s flexibilními jogíny povídali, mnohdy bychom k našemu překvapení zjistili, že jsou to bývalý gymnasti a gymnastky, nebo se od malinka věnovali baletu. Na druhou stranu nám mohou vyprávět i to, že se baletu ani gymnastice nevěnovali. Tím pádem důvodem jejich flexibility bude dlouhá jógová cesta, při které se na flexibilitu zaměřili. Každá cesta je individuální a pro nás ta pravá. Tam kam směřujeme naši pozornost, to roste. Pokud se zaměříme na flexibilitu, časem se projeví.

Pokud se budeme bavit o praktikování jógy na podložce, kde zaměříme pozornost našeho těla na jeho flexibilní stránku, časem dojdeme k tomu, že naše tělo bude flexibilnější.

HYPERMOBILITA

Velký pozor při praktikování ásan pro prohloubení flexibility by si měli dávat lidé trpící hypermobilitou. Hypermobilita je enormní pohyblivost kloubu v aktivní i pasivní části pohybu. Klouby mají větší míru volnosti a při špatném provedení cviku může lehce dojít ke zranění. Při hypermobilitě bychom měli provádět cviky v menším rozsahu, než máme pocit, že jsme schopni zvládnout. Klouby jsou povolenější a snadněji se tak dostanou do polohy, která může být pro cvičence nebezpečná. Neměli bychom zároveň chodit do maximálního rozpětí těla, naopak bychom jsme se měli vždy vědomě zastavit tam, kde jsme si jistí, že si nemůžeme ublížit. Před samotným cvičením je pro osoby trpící hypermobilitou vždy vhodná konzultace s fyzioterapeutem či lékařem. 

FLEXIBILITA vs MOBILITA

Prohlubování flexibility z dlouhodobého hlediska vede k lepší mobilitě těla. Jaký je rozdíl mezi flexibilitou a mobilitou? Je potřeba tyto dva pojmy mezi sebou nezaměňovat. Mobilita znamená aktivní rozsah pohybu a flexibilita naopak pasivní. Mobilita je pohyb, který dokážeme vykonat za pomocí svalů a flexibilita je takový rozsah, kterého dosáhneme pomocí třetí síly, ať už pomocí jiné části našeho těla nebo gravitace, případně pomůcek. Flexibilitě ale i mobilitě se můžeme věnovat s jógovými lektory ve studiích, ale i my sami. Jóga má mnoho zaměření a je jenom na nás, kterou cestou se vydáme. V našem rozvrhu můžete vyzkoušet například lekci Strong & Flexible zaměřenou jak na sílu (aktivní mobilitu) tak na flexibilitu. Vyzkoušet přijďte ale určitě i jakoukoliv jinou lekci, která je Vám pocitově nejbližší.

Je třeba nezapomínat, že jóga se obecně zaměřuje na nás jako na celek. Každé tělo je individuální a je potřeba se věnovat přímo jeho potřebám na všech úrovních. Jógovou praxi bychom tedy neměli zaměňovat pouze za flexibilní cvičení, ale pokud po flexibilitě i přesto toužíme, pravidelnou praxí jí přirozeně v daném rozsahu také dosáhneme.

Autorka: Tereza Loduhová