Rozvrhy jógových studií nabízejí velké množství lekcí. Od jednoduchých názvů obsahující daný druh jógy, až po ty vytvořené. Mnohdy se v názvech ztratí ne jeden jogín. Jak tomu tedy je? Jaké druhy a styly jógy existují a co znamenají?

Jóga v překladu ze sanskrtu znamená jednota, spojení či sjednocení. Sjednocení, které nese za cíl propojení těla, duše a mysli. Toto spojení by měla mít společné každá jóga, kterou uvidíte v rozvrhu jógových studií. Odlišnosti nastanou až ve fyzickém cvičení jednotlivých lekcí. Jóga se neustále rozvíjí a přicházejí nové a nové modifikace. Jóga, ze které vycházejí všechny druhy jógy je Hatha jóga. Má kořeny ve všech starších i modernějších stylech. Mezi další nejrozšířenější druhy patří Ashtanga a Vinyasa jóga. Mohli bychom pokračovat dlouhým seznamem s ostatními styly jógy, ať už těmi nejstaršími či naopak nejmladšími. Názvy lekcí mnohdy neobsahují pravý název stylu jógy, ale vymyšlený, a to z důvodu, aby se názvy v rozvrhu neopakovaly. V článku vám představíme některé styly jógy, které najdete v rozvrhu DO YOGA, abyste věděli, jak se v názvech orientovat.

Vinyasa yoga – Nazývána jako Vinyasa flow jóga je moderní styl jógy, který je založený na plynulém propojení dechu a pohybu. Každý nádech i výdech je spojen s jedním přechodem, proto se v názvu často objevuje i „flow“, neboli přechod z pozice do pozice. Vinyasa se řadí mezi dynamické styly jógy, což vyplývá z překladu samotného slova – „vin“ znamená metoda a „yasa“ je akce. V praxi se potkáme i s jemnou Vinyasou, kdy je plynulé propojení dechu a pohybu spojeno s nižší intenzitou přechodů a většími pauzami. Vinyasa je v provedení velmi variabilní, přesto by se nemělo zapomínat na její hlavní aspekty – počítání dechu, propojení dechu a pohybu, drishti – zaměření pohledu a systematické sekvencování ásan.

Yin yoga – Jin jóga se řadí mezi klidnější mnohdy až meditativní druhy jógy. Jedná se o poměrně nový moderní styl jógy, který cílí na klouby, kosti, vnitřní orgány či fascie (obaly našich kloubů, svalů a kostí) a proudění vnitřní energie. Zakladatelem jin jógy je Paul Grilley, který propojil moderně pojaté prvky indické jógy a čínské taoistické učení. Typické pro jin jógu je pomalé tempo s delší dobou setrvání v jednotlivých pozicích a použití pomůcek.

Hatha yoga – Hatha jóga je základem pro všechny styly a druhy jógy. Hatha jóga je specifický systém jógy, jejíž součástí jsou ásany, pránájáma, meditace a mantry. Propojením těchto prvků se skrze praxi cílí na rovnováhu těla, mysli a duše. Hatha jóga se řadí mezi klidnější formy, která klade velký důraz na dech, správnost provedení, a především delší výdrž v jednotlivých ásanách. Právě delší výdrž mnohdy z patrně klidnější formy jógy, dělá z Hatha jógy styl dynamičtější.

Ashtanga Vinyasa Yoga – Jóga, která je světově známá zkráceně jako Ashtanga. Metoda fyzického cvičení Ashtanga jógy se skládá ze šesti sérií. Struktura každé série je pevně dána a vždy se začíná od první. Jakmile jogín zvládne veškeré cviky z první série, pokračuje na další a postupně prochází všemi sériemi. Nedílnou součástí praxe Ashtangy je dech, bandhy – energetické zámky v těle a drishti – zaměřený pohled. Ashtanga Vinyasa není žádný trend nebo novinka, ale jde o tisíc let starou techniku. Zakladatelem Ashtanga Vinyasa jógy je Sri K. Patthabi Jois, který své učení začal ve městě Mysore v Jižní Indii.

Existuje mnoho dalších druhů, stylů i názvů jógy, se kterými se můžete setkat. Pokračování dalšího seznámení s druhy jógy si ale necháme na příště. Vždy pro lepší představu, co se za názvem dané lekce skrývá, nezapomínejte číst popisky, které věříme najdete ve všech jógových studiích. Například v našem rozvrhu najdete i názvy jako Ranní Vinyasa Yoga, Jemná Yoga, Chakra Yoga nebo Vin Yin Yoga. Nejedná se o originální názvy stylů jógy, ale vždy název vymýšlíme tak, aby vám přiblížil druh jógy, který se za ním ukrývá. Mimo to i u nás si můžete ke každé lekci přečíst krátký popisek, který má za úkol vám více objasnit danou lekci.

U jednotlivých lekcí v rozvrhu DO YOGA je znázorněna i úroveň náročnosti lekce. Ta je pouze orientační a rozhodně nemá studenty odradit. Mnohdy je sám jogín překvapen, že danou lekci zvládl levou zadní. Mimo to, jógoví učitelé vždy nabízejí modifikace provedení ásan tak, aby byla proveditelná všemi zúčastněnými. Není se tedy čeho bát a my se na vás budeme těšit na všech lekcích, které u nás navštívíte.

 

Autorka: Tereza Loduhová